Q1-rapporten svagare än väntat

Beijer Ref har skaffat sig en hög värdering efter de senaste årens fina utveckling i kombination med goda långsiktiga tillväxtutsikter. Med P/E på 28 baserat på förra årets resultat så finns det inte utrymme för besvikelser. En sådan kom när Q1 rapporterades.

  • Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen negativ med -3,2 procent (7,8).
  • Rörelseresultat var 197 miljoner kronor under det första kvartalet 2020, vilket är en minskning med 19 procent. 
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (7,1).
  • Periodens resultat blev 135 miljoner (170), motsvarande 1:05 kronor per aktie (1:33).

Det försämrade resultatet beror bland annat på lägre priser på köldmedier, mixförskjutning till en högre andel luftkonditionering och effekter av covid-19"