Svalt mottagande av rapport

Efter några kvartalsrapporter med positivt mottagande så blev det motsatt reaktion på veckans rapport. Aktien sjönk 10% under veckan efter att ha gått stark från bottennoteringen på 74 kr i mitten på mars. Några highlights från rapporten

  • Nettoomsättningen uppgick till 259 (370) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 53 (26) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 58 (31) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 76 (39) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (1,55) SEK.
  • Nedskrivningar av projekt under utveckling med 29,5 MSEK pga Corona-krisen som leder till förseningar.