4 segment sticker ut positivt

Tar vi tidsperspektiven 1 månad, 6 månader, 1 år, 3 år och 5 år så kan vi inledningsvis konstatera att hållbara aktier totalt sett överträffar OMX Affärsvärldens generalindex under samtliga perioder.

  • 1 månad: 18,7% för aktier som listas på Hållbaraaktier.se (12,7% för OMX Affärsvärldens generalindex)
  • 6 månader: 1,8% (-10,4%)
  • 1 år: 15,4% (-6,7%)
  • 3 år: 26,6% (0,6%)
  • 5 år: 126% (3,7%)


Skillnaden minskar en del om man tar med utdelningar men det tydliga mönstret kvarstår. Antalet hållbara aktier som ingår i jämförelsen varierar en del beroende på att många bolag tillkommit de senaste 5 åren. 36 av bolagen fanns med för 5 år sedan för att nu vara 71 stycken de senaste två perioderna. Det gör också att enskilda aktier får ett mycket stort genomslag i det långa perspektivet. Där slår uppgångar för PowerCell med +4207%, Cell Impact +444%, Beijer Ref +240%, Absolent 221% och Nibe +198% igenom tungt. Det uppväger mer än väl att 5 aktier via svag utveckling och nyemissioner tappat mer än 90% av sin kurs.
 

Utveckling för olika segment

Hur utvecklas de olika segmenten av hållbara aktier?

Fyra segment har utvecklats bättre än OMX Affärsvärldens generalindex under samtliga fem tidsperioder:

Noterbart är att 10 av de 14 segmenten gått bättre än index den senaste månaden samtidigt som flera av dessa även föll mer innan dess.

När många aktier återhämtat sig en hel del kan det även vara intressant att leta efter segment av bolag som haft det lite tyngre den senaste tiden och därmed i vissa fall kanske "glömts" bort lite i den snabba uppgången. Fyra segment har gått sämre än index både den senaste månaden och de senaste 3 månaderna. Dessa är:

Klicka på segmentlänkarna ovan för att se vilka aktier som ingår etc. Ta del av Premium-artikeln "5 segment sticker ut positivt i alla perspektiven 1, 3, 6 och 12 månader" med tabell etc för de olika segmentens utveckling. 

Hållbara Aktier Premium beställs här.

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter