Byter till Nasdaq First North Growth Market

OptiFreeze tar ett steg i bolaget utveckling när man byter lista från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Bytet sker den 15:e maj.

OptiFreeze har levererat en rad positiva nyheter det senaste halvåret och aktien var som högst uppe på 39 kr. Från torsdagens slutkurs är det således 58% upp till all-time-high.

I slutet av mars skrev bolaget så här i ett pressmeddelande om påverkan under Corona-krisen:

  • Coronautbrottet medför konsekvenser som är svåra att till fullo överblicka i dagsläget. OptiFreeze gör bedömningen att en viss förskjutning av pågående projekt kan komma att ske, då bolagets samarbetspartners påverkas av restriktioner i flera olika länder. Tester i Sydafrika kan ej genomföras innan reserestriktionerna hävs, och i Europa finns risk för förseningar vid transport av produkter. OptiFreeze har ännu inte drabbats av dessa problem, men om så skulle ske så är bolagets bedömning är att det endast blir en kortsiktig påverkan.