Positivt mottagande av Q1

ÅF-aktien steg under veckan efterc att bolaget presenterat en rapport med följande nyckeltal:

  • Försäljning +19,7%
  • Resultat per aktie + 6,9%

Bolaget förväntar sig en stor negativ påverkan under Corona-krisen enligt rapporten:
  • Som en följd av Covid-19 pandemin har vi vidtagit omfattande åtgärder såsom korttidsarbete, personalneddragningar, uppskjutna investeringar och ytterligare kostnadsminskningar för att mildra framtida effekter på verksamheten. Cirka 1 600 medarbetare har övergått till korttidsarbete, varav de flesta är kopplade till fordonsindustrin, men också administrativ personal omfattas. Utöver stora kortsiktiga besparingar så ökar vi takten i det pågående kostnadsprogrammet på 120 MSEK som tillkännagavs i föregående delårsrapport. Dessutom ser vi över kostnadsstrukturen för att långsiktigt öka flexibiliteten och anpassa verksamheten till en mer snabbrörlig marknad.