Viktigt steg i samarbetet med Michelin

Den initialt mycket positiva kursreaktionen på Michelin-avtalet då aktien toppade på 54 öre har successivt klingat av. Aktien har fallit tillbaka till 43 öre och börsvärdet uppgår till 250 mkr. Bolaget har nu en nettokassa på över 60 mkr. 

I ett pressmeddelande i veckan meddelades att nyemissionen nu är genomförd vilket utgör ett viktigt steg i samarbetet med Michelin. Risken i bolaget har minskat väsentligt samtidigt som möjligheten till bra anläggningsfinansiering torde ha ökat med Michelin som partner. Hållbaraaktier.se delar den uppfattning bolaget kommunicerar i pressmeddelandet:

  • Franska Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det strategiska partnerskapet med Michelin ger Enviro kraftigt förbättrade förutsättningar för en global etablering av återvinningsanläggningar baserade på Enviros patenterade och ledande teknologi för återvinning av uttjänta däck.
     
I bolagets nyligen publicerade årsredovisning för 2019 anges att man inte har någon stor negativ påverkan från Corona-krisen:
  • Vi har i nuläget ingen indikation på någon avgörande påverkan på bolaget men då osäkerheten är extremt stor och situationen förändras hela tiden är det omöjligt att säga något meningsfullt om hur detta kommer att påverka Enviro på sikt. 
Man anger vidare att bolaget har långtgående förhandlingar med potentiella partners i Danmark, USA, UAE med flera. 

Hållbaraaktier.se har med aktien i portföljen. Det kan noteras att Hållbaraaktier-teamet eller närstående äger aktier i bolaget.