Ytterligare förseningar

Cortus Energy skriver i veckans kvartalsrapport att Corona-krisen leder till förseningar:

  • Dessvärre har vi som stora delar av världen påverkats av Covid-19 virusets framfart. Efter noggranna samtal med våra kunder har vi gjort bedömningen att skjuta fram de planerade beställningarna med upp till 6 månader. Fokus är nu den fortsatta utprovningen i Höganäs samt att avsluta studien för Engie och fortsätta våra ansträngningar att komma till avslut i nya affärer.
  • Istället för 3 anläggningsorder 2020 bedömer vi nu 1 till 2 som möjliga. Det medför uteblivna intäkter som skapar behov av betydande kapitaltillskott. Regeringens omfattande stödprogram är tyvärr endast tillgängligt för Cortus i begränsad omfattning och nya lån med stöd av den statliga garantin är ej heller tillämpligt.

Ovan bidrog till att kursen gick svagt och stängde veckan på slutkursen 49 öre. Kursen närmar sig därmed den lägre nivån i årets kursintervall 41-85 öre.