Försenade leveranser men fortsatt optimism

Inzile var inför veckan en av årets stora kursvinnare efter att man skruvat upp produktionsplanerna baserat på en stark efterfrågan. I veckan kom ett stag tillbaka då aktien sjönk 11%. Bolaget släppte sin Q1:a och kunde då rapportera om en del förseningar. Bolaget skriver bl a :

  • På kort sikt är det dock frustrerande att fordon som står färdiga inte kunnat levereras till kund, vilket temporärt omöjliggör att försäljningen kommer in i böckerna. Bakgrunden till denna försening består till viss del av att avtalet med Bosch Car Service inte blev klart förrän i februari 2020 vilket i sin tur innebar att utbildning av servicetekniker inte kunde starta i tid. Coronaepidemien stoppade därefter all möjlighet att överhuvudtaget utbilda servicetekniker. För oss är det väsentligt att kunna erbjuda förstklassig service när vi levererat till kund. Försenade materialleveranser till vår underleverantör för tillverkning av skåp har också gjort sitt till. En tredje orsak rör certifieringsprocessen. Den löper på planenligt när det gäller EU-certifiering och rörande den svenska certifieringen är den klar gentemot Transport- styrelsen med ett undantag. Elsäkerhetsverket har fått på sitt bord att bedöma emitterad radiostrålning från en komponent och denna handläggning har blivit försenad. Denna detalj bedöms dock bli åtgärdad inom några veckor.
     

Den generella bilden som drivit årets kursuppgång kvarstår emellertid:
 

  • Vi möter en stark efterfrågan på företagets produkter inom samtliga segment vilket är mycket positivt. Vi har därför, som tidigare meddelats, tagit beslut om att höja produktionsmålet för innevarande år från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %. Produktionsökningen medför ett ökat behov av rörelsekapital, vilket kräver ytterligare finansiering. Bolaget har i samråd med banker och finansiella rådgivare arbetat fram en plan för detta vilken innebär en finansiering om 45-50 MSEK, via lån och en riktad nyemission.