Återigen nyemission 

Enersize har gått ner hela 76% senaste 12 månaderna efter veckans fall med 21%.

Fallet triggades av en nyhet om garanterad företrädesemission om minst 17 mkr. 
Pengarna  ska säkerställa en intensifierad satsning på marknadsföring och försäljning samt etablering i Tyskland. Enersizes målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under 2021, enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen sätts till 0:17 kronor per aktie vilket kan jämföras med fredagens slutkurs på 28 öre. 

Mangold hade innan detta besked publicerat en uppdragsanalys med riktkursen 2 kr vilket även med utspädningsjustering indikerar en stor potential. Samtidigt är risken hög baserat på bolagshistorik samt aktuell industrikonjunktur.