Q1: Fortsatt förlust och negativt kassaflöde

Soltech's Q1-rapport kom in lite lägre än förväntningarna att döma av kursreaktionen. Aktien sjönk 6% under veckan.

Några nyckeltal 

  • Intäkter: 52,8 (56,4) MSEK. En minskning med -6,3%
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,28)
  • Kassaflödet för koncernen uppgick till -61,3 (137,5)

Positivt var bland annat att den förvärvsdrivnma tillväxten i Sverige fortsätter. Den svenska verksamheten ökade sin omsättning med 22,4 procent jämfört med kvartal 1, 2019. I rapportens VD-kommentar framgår en sammanfattande syn på Q1
  • Jag är stolt över hur koncernen har hanterat den rådande situationen i marknaden. Trots en mer eller mindre förlamning av ekonomin på grund av Covid-19 pandemin levererar våra dotterbolag bra affärer. Dessutom lyckas vi med fyra nya förvärv i Sverige och förhandlar som planerat med ytterligare företag. Jag kan lova att alla anställda i koncernen jobbar hårt för att leverera kvalitet till våra kunder, bidra till att samhället uppnår klimatmålen och för att ge våra 33 000 aktieägare en god avkastning.