Q1: Fortsatt positiv utveckling 

Bolaget fortsätter utvecklas stabilt och den positiva kursreaktionen på rapporten känns rimlig. Försäljningstillväxt på 119% och ett positivt kassaflöde. Hållbaraaktier.se tror att förutsättningarna är goda för en stark tillväxt där skalbarheten i affären kommer medföra stabilt ökande kassaflöden och resultat under lång tid.

Avslutningen på VD-ordet i kvartalsrapporten:

  • Med en kommersiell relation med fyra av de sex största färgtillverkarna i världen, ett starkt kvartal i ryggen och uthållig likviditet ser jag goda möjligheter att vi kommer igenom nuvarande situation på ett bra sätt och står väl positionerade när tillväxten åter tar fart.
Aktien steg 9% under veckan.