Q1: Resultattapp & slopad utdelning

Absolent har haft en mycket fin långsiktig utveckling och är upp 185% på 3 år. Det senaste året har dock varit mer turbulent. Aktien toppade på 580 kr förra sommaren men var i samband med Corona-dippen nere på 311 kr för att sedan åter stiga rejält till över 440 kr innan Q1-rapporten denna vecka.

Rapporten visade på ett resultat per aktie som sjönk till 0,28 (Q1 2019: 2,69). Kassaflödet var negativt. Den förvärvsdrivna tillväxten var hög med försäljningen om 279 Mkr (209). Den påverkades dock negativt av Covid-19 i Kina under hela första kvartalet och i stora delar av övriga verksamheten under mars månad. Bolaget slopar utdelningen.

Utsikterna för Q2 målades i svart med orden "Mot slutet av kvartalet har koncernen kunnat se en minskad orderingång vilket sannolikt kommer att påverka det andra kvartalet negativt. För att möta den minskade försäljningen har permittering av personal skett i Europa och Nordamerika. Permitteringarna hanteras lokalt utifrån lokala regelverk."

Med en relativt hög värdering var det naturtligt att rapporten togs emot med en korrigering nedåt. Aktien sjönk till 14% till 370 kr under veckan som helhet.