Rekonstruktionsperioden förlängs

Alingsås Tingsrätt har beslutat att förlänga rekonstruktionsperioden till den 21:a juli. Enligt ett pressmeddelande behöver bolaget finansiellt rekonstrueras.

Investerare behövs för
a) Mindre brygglån under sommaren
b) Finansiera ackord
Procentsats ännu inte klar, men förslag och förfrågan om förhandling kan förväntas i juni månad. Erbjudandet planeras innefatta ett förslag till ackord att betalas inom viss kortare tid alternativt att teckna sig i nyemission där fordran kvittas.
c) Finansiera uppbyggnad av försäljnings- och marknadsorganisation nationellt och internationellt
d) Finansiera en fullt utbyggd referensanläggning för att kunna användas i marknadsföring och försäljning.
Slutlig rekonstruktionsplan och ackordsförslag diskuteras att lämnas i juni med begäran om ackordsförhandling.

Aktien steg med 11% under veckan men är ner 78% på 12 månader.