Viktig order veckans ljuspunkt

Kursen pendlade i intervallet 49-61 kr under veckan för att stänga på 57,30 kr.

Kursen steg efter den positiva nyheten att Climeon har vunnit en första order inom geotermisk värmekraft i Taiwan. Det är en ny geografisk marknad för bolaget. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 41 MSEK.

  • Vi stolta över att fortsätta vår globala expansion genom att vinna en första order i Taiwan. De geologiska förutsättningarna i kombination med ekonomiska incitament för grön elproduktion gör Taiwan till en spännande marknad med stor potential för Climeon, säger Thomas Öström, VD för Climeon i pressmeddelandet.

Q1-rapporten senare i veckan resulterade i en rekyl neråt. På positiva kontot återfanns viss framdrift i Japan och Island. Den negativa bilden speglas av uttalandet i rapporten från VD Thomas Öström om Corona: 
  • Konsekvenserna av coronapandemin är än så länge svåra att överblicka, men allt tyder på att det kan bli en utdragen process. För Climeons del ser vi att de flesta investeringsplanerna inom såväl maritim- som industrisegmentet i stort sett har stannat av och därmed även affärsförhandlingarna. Det rekordlåga oljepriset i kombination med åtstramade investeringsbudgetar gör att satsningar på förnybar energi och energiåtervinning nedprioriteras. 
     
Kassaflödet från löpande verksamheten för perioden uppgick till -32,9 MSEK (-20,6) vilket kan relateras till likvida medel som uppgick till 95 Mkr inklusive kortfristiga placeringar.