Sustaintech Venture Day - så utvecklas bolagen

Sju av bolagen som listas på Hållbaraaktier.se deltog i februari på Sweden Sustaintech Venture Day. Bolagen hade valts ut av en grupp av Sveriges främsta experter på miljöinvesteringar baserat på försäljningstillväxt, exportpotential och att bolagen ska ha utvecklats förbi "seed-fasen". De utvalda bolagen fick presentera sig för cirka 300 svenska och internationella investerare. Deltagandet kan ses som en kvalitetsstämpel.

De deltagande bolagen var Absolicon, Climeon, Ecoclime, Ferroamp, I-Tech, Midsummer och Organoclick.

Så hur går det då för bolagen hittills i år? Totalt sett är kursutvecklingen -5,9% (OMX Affärsvärldens generalindex -15,2%). Senaste 12 månaderna har bolagen gått upp med 5,9% (OMX Affärsvärldens generalindex -3,6%). 

Sustaintech Day är ett av många exempel på hur mer och mer kapital söker sig till området. Andra och tyngre är EUs satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 och beskedet att världens största kapitalförvaltare Blackrock nu ska prioritera hållbarhet i sina investeringar. 

De sju bolagen har en hel del gemensamt som bland annat:

 1. De erbjuder produkter och tjänster inom områden som utgör några av de hetaste inom den allmänna hållbarhetstrenden.
 2. De har produkter och lösningar som är relativt unika och patenterade.
 3. Deras respektive marknadspotential får anses som mycket stor.
 4. Det kommersiella genombrottet är avklarat.
 5. Ledningens aktieägande i det egna bolaget är relativt stort.
   
Det finns även en del som skiljer. Till att börja med verkar de i olika marknader. Ecoclime och Ferroamp erbjuder framför allt produkter och tjänster för optimering och effektivisering av energianvändningen i fastigheter. I-Tech och Organoclick erbjuder substans respektive material. Absolicon, Climeon och Midsummer erbjuder produkter inom förnyelsebar energi.

Fem faktorer som skiljer mellan bolagen (se även tabell nedan):
 • Tillväxt i försäljning under både 2019 och Q1. Här uppvisar Ecoclime, Ferroamp, I-Tech, Midsummer och Organoclick tillväxt. Starkast växer de tre förstnämnda.
 • Positivt EBITDA under Q1. Här kvalar Ecoclime, I-Tech och Midsummer in.
 • Positivt kassaflöde från löpande verksamhet. Ecoclime och I-Tech ökade på kassan via den löpande verksamheten medan övriga hade negativt kassaflöde.
 • Positivt momentum kursmässigt definierat som att kursen ligger över SMA50 (glidande medelvärde från de senaste 50 handelsdagarna). Absolicon, Climeon, Ecoclime, I-Tech, Midsummer och Organoclick.
 • Positiv kursreaktion på Q1-rapporten. Ecoclime, I-Tech, Midsummer och Organoclick steg under rapportveckan medan Climeon och Ferroamp sjönk. Absolicon var i stort oförändrad.


Hållbaraaktier.se bedömer att det är värt att titta närmare på dessa aktier då de långsiktiga förutsättningarna är goda. Kurserna har ännu inte dragit iväg i ljuset av långsiktig potential. 
 

Vilka av bolagen sticker ut mest just nu?

Ecoclime sticker ut lite i ovan jämförelse med en stark utveckling där den organiska tillväxten på 41% drevs på av området Fastighetsautomation. Detta område ökade organiskt med 68 % under Q1. Ett av de största rullande projekten är  fastighetsautomation vid tre anläggningar för en världsledande leverantör av webservice-lösningar (kunden är inte namngiven men det är nog Amazon Web Services). Orderstocken för Fastighetsautomation innebär full beläggning under hela 2020 och in på 2021.

Intressant är även att Ecoclime nu är framme vid att starta en rejäl marknadssatsning på produkten Evertherm som verkar vara bäst i klassen när det gäller spillvattenvärmeåtervinning med referenser som Skanska och Stockholmshem. Måndagen den 10 maj inleddes lanseringen av det nya produktprogrammet Evertherm med skalbara och integrerade systemprodukter för återvinning av värmeenergi i fastigheter. Det nya produktprogrammet adresserar bland annat de fastighetsägare i Sverige som från och med 2021 är skyldiga att säkerställa energibesparingar i bostadsfastigheter. Dessutom är ROI mycket bra för fastighetsägarna.

Det andra bolaget som sticker ut lite extra just nu är I-Tech. Bolagets fortsatt snabba tillväxt med sin skalbara affärsmodell i kombination med avtalet med ytterligare en av de ledade färgtillverkarna, har gjort I-Tech till en av årets vinnare. Uppgången är 34%. Bolaget har goda förutsättningar att fortsätta växa under många år med hög bruttomarginal och låga kapitalbehov.

Hållbaraaktier.se intervjuade nyligen I-Tech och intervjun framgår här.

Noterbart är att Hållbaraaktier-teamet eller närstående har aktieinnehav i Absolicon, Ecoclime och Organoclick. Övriga aktier i Hållbara Aktier portföljen framgår här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter