71% av bolagen ökar försäljningen

50 av de 70 bolag som nu listas på Hållbaraaktier.se har rapporterat första kvartalets utveckling. Även om den underliggande utvecklingen inte enbart speglas av kvartalsrapportens ekonomiska utfall så är försäljnings- och resultatutveckling för bolagen totalt sett en indikator på hur stark utvecklingen är.
 

  • Q1 visar att 71% av bolagen uppvisade försäljningstillväxt jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Resultatet efter skatt ökade för 46% av bolagen.
     

Covid-19 påverkade en del men lär påverka desto mer under Q2. Ta del av hela tabellen för de bolag som rapporterat i Premium-artikeln.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter