Genomför emission som är garanterad till 100%

Raybased kommer genomföra en emission för att kunna fortsätta öka trycket i befintlig strategi. Den föreslagna nyemissionen om knappa 25 mkr är garanterad till 100% av ett konsortium bestående av Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased, Jan Eriksson Styrelseledamot Raybased, Neptunia Invest AB, Brofund Group AB samt Kvarnvreten Equity AB. Det betyder att Raybased störste ägare Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning AB genom Neptunia Invest AB och Brofund Group AB utökar sina investeringar i Raybased. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen sker på kursnivå 50 öre. Aktien föll 13% under veckan och stängde på 65 öre.

Emissionen genomförs i syfte att tillföra tillräckligt rörelsekapital för att fortsätta den inledda expansionen av verksamheten från att tidigare enbart omfatta leveranser av produkter och projekteringsstöd till att nu även omfatta abonnemangstjänster inom den växande marknaden för implementering av informationsinhämtning, övervakning, automation och styrning av fastigheter.

  • Jag tillträdde som styrelseordförande i mars 2020 och är djupt imponerad av Raybased, berättar Fredrik Brodin i pressmeddelandet. Bolaget har under en längre period arbetat i det tysta för att i slutet av juni 2020 lansera en ny plattform – Raybased 2Way. Plattformen kommer att utgöra grunden för bolagets nuvarande och framtida Proptech-tjänster. Raybased 2Way med applikationer säkerställer hållbarheten i bolagets affärsmodell genom att nya tjänster enkelt kan adderas, erbjuder hög skalbarhet samt kan anslutas till befintliga drift- och verksamhetssystem i fastigheten liksom till externa system och plattformar. Denna öppenhet, enkelhet och flexibilitet bedömer vi vara den viktigaste konkurrensfaktorn i det digitala ekosystem som nu växer fram inom fastighetsbranschen.