Positiva resultat i In Vivo-studie

Tempot har höjts väsentligt i Prebona under senaste halvåret. Det händer mycket inom flera av bolagets områden. Nyheten om positiva resultat från en In Vivo-studie med bolagets substans AgSol höjde kursen med 21% under veckan.

Större delen av årets kursökning kan annars tillskrivas den snabba lanseringen av bolagets desinfektionsmedel som skiljer sig från andra på marknaden. Det finns emellertid en rad möjliga tillämpningar för bolagets patenterade teknologi, Prebona CompoTech. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom infektionskontroll samt mot antibiotikaresistens. 

Syftet med studien var att göra en in vivo-bedömning av den antibakteriella effekten av Prebonas substans, AgSol. Studien var en behandlingsstudie där bakterier infekteras  i bukhålan med bakterien Staphylococcus aureus och behandlades sedan med AgSol för att bestämma en eventuell minskning av bakterier. Resultaten av studien påvisade en kraftig minskning av bakterier i de undersökta organen. Studien genomfördes i samarbete med Uppsala Universitet och Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM).

  • Det är väldigt glädjande att vi även erhåller så goda resultat avseende den antibakteriella effekten av AgSol på egen hand i In-Vivo modeller. Nu kommer vi i nästa steg att upprepa studien för att ytterligare slå fast resultatet samt utöka studien något, säger Vd Patrik Bernstein i pressmeddelandet.