Q1: Förseningar och hög "burn-rate"

Azelios Q1 visade på planenlig framfart för verksamheten med undantag för vissa förseningar relaterade till Covid-19.

Några viktiga nyckeltal:

  • Kassaflöde efter investeringar: -68 MSEK
  • Likvida medel: 293 MSEK. Rörelsekapitalet bedöms räcka fram till december i år.

Avslutande VD-kommentar i rapporten:

  • Vi arbetar målmedvetet och bockar kontinuerligt av viktiga delmål på väg mot att starta serieproduktion under Q3 2021, då med en betydande orderbok.

Aktien sjönk 15% under veckan och är ner 22% i år.