Q1-rapporten överträffade förväntningarna

Nibes utveckling de senaste åren har varit mycket stark och kursökningingen är 48% bara under de senaste 12 månaderna. Förväntningarna har skruvats upp och P/E på fjolårets vinst är hela 43.

Mot den bakgrunden gäller det att forsätta växa och det lyckades bolaget med under Q1. Resultatet före skatt steg 8% och försäljningen med 10%. Rapporten var försiktigt optimistisk inför andra halvåret.

Veckans kursfacit blev +3% på en fallande börs.