Q1-rapporten togs emot positivt

Midsummer steg under rapportveckan efter en Q1 som visade på tillväxt men dock med lite lägre EBITDA än förra året. Aktien steg 8% under veckan.

Några nyckeltal:
 

  • Försäljning 43 Mkr, en uppgång med 59%
  • EBITDA 12,7 Mkr (Q1 2019: 14,1)
  • Kassaflödet var däremot svagt med -40 Mkr 
  • Likvida medel uppgick till 72 Mkr

Kommentaren i rapporten andas optimism, bland annat i följande kommentarer:
  • Marknaden för byggnadsintegrerade solceller växer mycket snabbare än solcellsmarknaden i stort och förväntas växa med ungefär 40% per år de kommande åren. Efterfrågan i Europa vida överstiger vår produktionskapacitet i befintliga anläggningar.Midsummer anser att solel ska produceras där den konsumeras. Nu är det dags att expandera från vår egna produktion i Järfälla med fler anläggningar i Europa. 
  • Vi är på god väg och har fått fin respons för våra planer att etablera oss i flera regioner i södra Europa. Nu förhandlar vi med organisationer och myndigheter för att hitta bästa möjliga lösning. Detta tillsammans med ordern vi fick i december kommer att mångdubbla vår leveranskapacitet i Europa 2021.