Stark Q1-rapport

Ecoclime blev veckans kursvinnare efter en rapport med stark tillväxt och positivt resultat. Aktien steg 22% men är fortfarande ner 3% i år och hela 28% senaste 12 månaderna, trots en till synes planenlig framfart i verksamheten.

Några nyckeltal från Q1:

  • Försäljningstillväxt +119% varav 41% organisk tillväxt. Försäljningen uppgick till 34 Mkr.
  • EBITDA på 3,2 Mkr (0,5)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 4,5 Mkr (-8,8)

Det var området Fastighetsautomation som drev den organiska tillväxten med +68%. Ett av de största rullande projekten är fortfarande fastighetsautomation vid tre anläggningar för en världsledande leverantör av webservice-lösningar. Uppdraget innefattar numera även vissa servicefunktioner. Bolaget namnger inte kunden men det är nog Amazon Web Services. Orderstocken för Fastighetsautomation är fortsatt tryggad med full beläggning under hela 2020 och in på 2021.

Nu lanseras även Evertherm som standardiserad produkt. Byggstenen installationskapacitet finns på plats efter förvärvet av H-Gruppen, referenskunder finns i form av Skanska och Stockholmshem så förutsättningarna är goda för tillväxt. Lösningen anses vara klart bäst i klassen. Det nya produktprogrammet adresserar bland annat de fastighetsägare i Sverige som från och med 2021 är skyldiga att säkerställa energibesparingar i bostadsfastigheter.

Optimismen i rapporten är tydlig trots att Ecoclime liksom nästan alla företag påverkas av Covid-19. Från VD-kommentaren:
  • Vi vet att våra unika produkter och tjänster har framtiden för sig. Det finns inget som talar för att energieffektivisering och klimatnyttig hållbarhet i bostadsfastigheter och kommersiella lokaler kommer att efterfrågas mindre i framtiden. Snarare finns många indikationer på att den gröna omställningen kan få en skjuts av coronakrisen, genom att de otaliga stödmiljarder som puttas in från EU och regeringar villkoras för att göra störst möjliga klimatnytta.