Analysguiden: Stor värderingsrabatt

Aktiespararnas Analysguiden är positivt inställda till Ecoclime men håller riktkursen till låga 8 kr. Synen på värderingen sammanfattar man i uppdragsanalysen daterad 200520 enligt följande.
 

  • Ecoclime framstår som helt missuppfattat på marknaden. Vår konservativa summan-av-delarna-beräkning visar att bara dotterbolaget SDC kan svara upp mot nästan hela Ecoclimes företagsvärde (EV). Till det ska sedan adderas en lönsam installationsaffär med en omsättning kring 110 miljoner samt den gamla olönsamma kärnan i Ecoclime med högintressanta tillväxtutsikter på sikt. Givet osäkerheten kring negativa effekter från covid-19 sätter vi riktkursen till 8 kronor, motsvarande ev/sales ~1,5 2020p. Men håller bolagets fina tillväxttrend i sig talar mycket för att det finns stor potential i aktien på sikt.
     
Ecoclime steg 6% under veckan och stängde på 6,70kr.