Beviljas 8 Mkr i medfinansiering

Absolicon bygger Europas största solvärmefält för fjärrvärme med koncentrerande solfångare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Energimyndigheten har beviljat 8 miljoner kronor i medfinansiering till Absolicons demonstrationsanläggning för storskalig solvärme. 

Projektet har föregåtts av förstudien ”Framtidens Fjärrvärme”, delfinansierad av Region Västernorrland och företag, fastighetsbolag, energibolag och av kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå. 

  • Investeringen i Härnösand uppgår sammanlagt till ca 16 miljoner, berättar projektledare Anders Rammsy. När anläggningen står klar 2021 kommer 3000 kvadratmeter solfångare producera en miljon kilowattimmar solvärme per år!


Om solfångarinstallationen går bra kan även Härnösand på sikt få en större solvärmeanläggning.
– I Härnösand skulle en solfångaranläggning tio gånger så stor som demonstrationsanläggningen och ett säsongslager som kan lagra solvärme från sommar till vinter innebära att man helt kan sluta elda bränslen i värmeverket under sommarhalvåret, konstaterar Joakim Byström, vd på Absolicon.

Absolicon sjönk 4% under veckan och är -6% i år. Analysguiden satte nyligen riktkursen 165 kr, dvs 39% högre än fredagens stängningskurs.