JV-bolag i Kina registrerat

Josab Water Solution AB´s tidigare helägda dotterbolag har nu omregistrerats till ett ”Sino-Foreign Equity Joint Venture” (EJV) som ägs till 49% av Josab Water Solutions AB, och till 25,5% vardera av Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Vidare meddelar Josab att en officiell kinesisk ”Business License” har erhållits vilket ger bolaget rätten att på nationell nivå utveckla, marknadsföra, sälja samt underhålla produkter relaterade till vattenrening. Bolaget har också rättigheten att förvärva samt avyttra vattenreningsteknologier både nationellt samt internationellt. Licensen omfattar också export samt import av material kopplat till vattenreningsindustrin.

  • Vi kan nu efter en lång och krävande process, tillsammans med våra partners, äntligen påbörja den officiella bearbetningen av marknaden, säger Henry Koskela, VD, Josab Water Solutions AB. Vårt närmsta fokus kommer att vara att fördjupa samarbetet med Rural Drinking Water Safety Center of the Chinese Ministry of Water Resources och med deras hjälp skapa en stark plattform att stå på gällande utrullningen av Josabs ekologiska Aqualite™ teknologi, avslutar Koskela.

Josab blev en av veckans vinnare med en uppgång på 44%. I år är aktien ner 12%.