Portföljen upp 66% på 14 månader

Hållbaraaktier.se har en fiktiv portfölj som startade 190319 med 100 tkr. Portföljen har därefter stigit 66% till och med den 5:e juni vilket kan jämföras med OMX All-Share Growth Index som ökat 16%.

Hållbaraaktier.se bedömer att de aktier som nu ingår i portföljen har goda förutsättningar oavsett hur den allmänna konjunkturen utvecklas efter Corona. Samtliga har goda förutsättningar att mer än fördubblas inom fem år. 
Köprekommendationerna ska ses som inspiration till fortsatt analys och eget beslutsfattande och ska inte uppfattas som personlig investeringsrådgivning. Teamet runt HållbaraAktier.se eller närstående äger aktier i flera av dessa bolag vilket framgår på portföljsidan.

Årets utveckling