Riktad emission på kursen 2,0 kr

Efter en stark kursmässig avslutning på maj har kursen återigen fallit tillbaka. Veckans nedgång blev 19% och aktien är därmed ner 34% i år.

Under veckan släpptes några pressmeddelanden

1. Investeringsavtalet som tecknades mellan Josab, Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital Management Beijing Ltd., kopplat till JV avtalet, och som godkändes vid en extra bolagsstämma den 2 december 2019, har förfallit på legal grund. Den första inbetalningen om 14 miljoner kronor har ej registrerats på bolagets konto, och därmed har ingen registrering av emissionen kunnat ske inom 6 månader efter stämmans beslut, vilket lagen stipulerar.

2. Styrelsen har beslutat att rikta en emission om 8.000.000 aktier till en grupp investerare. Priset på de emitterade aktierna är 2 kronor, vilket tillför Josab 16.000.000 kronor, varav 4.000.000 kronor genom kvittning mot skulder. Betalning för aktierna sker inom 2 veckor.

3. Bolaget har efter förhandlingar med långivaren Vimab Holding AB förlängt ett konvertibellån, om 3,7 MSEK, som går ut 2020-06-30 med 12 månader.
Lånet var ursprungligen på 6 MSEK, men genom kvittning om 2,3 MSEK i emissionen beslutad 2020-06-03, kvarstår 3,7 MSEK, som förlängts. Förlängning sker med 12 månader till sänkt ränta, 9% årligen, tidigare 13%, med kvartalsvis betalning, med en ny konverteringskurs om 2,00 kronor per aktie.Vimab Holding AB är Josabs enskilt största aktieägare, och uttalat långsiktiga i sitt innehav.