Lyckad emission

Styrelsen för OptiFreeze har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1041 666 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Härigenom tillförs OptiFreeze ca 25,0 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för accelererad marknadsetablering. 

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och uppgår till 24,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om ca 7,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för OptiFreeze aktie under de senaste femton (15) handelsdagarna. Tecknare i den Riktade emissionen utgörs av ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. 

OptiFreeze steg 11% under veckan och är upp 27% i år.