Nu 7 ramavtal tecknade på produktionslinor

Absolicon tecknade i veckan sitt sjätte respektive sjunde ramavtal på produktionslina för bolagets solfångare. Det framgår av pressmeddelanden från bolaget.

Enercity har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Ecuador. Enercity är ett av de ledande företagen inom förnyelsebara energikällor och energieffektivisering för hushåll och industri i regionen. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Climatenza har tecknat samma typ av ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i norra Indien. 

Bolagets börsvärde är 246 miljoner. Bolaget hade en nettokassa på 48 Mkr. Aktien steg 3% under veckan vilket är anmärkningsvärt lite med tanke på att bolaget bevisar sig mer och mer. Det man sagt i kommunikationen visar sig stämma. I samband med den lyckade nyemissionen i mars så kommunicerade man bland annat att bolaget nu är redo för en "våldsam expansion".

Att reaktionen inte blivit större får tillskrivas det faktum att det finns en osäkerhet hur snabbt ramavtalen kommer realiseras och att kunden kan backa ur. Hur som helst återspeglar inte kursutvecklingen de tydliga framsteg som skett samtidigt som bolaget är finansiellt stabilt.