Samarbetsavtal med Syngenta

Prebona AB (publ), Sverige har tecknat ett andra avtal med Syngenta Seeds BV, Nederländerna. Det nya avtalet täcker utveckling, försäljning och distribution av nya produkter baserade på Prebonas teknikplattform, CompoTech. 

Syngenta Seeds, en del av Syngenta AG, är ett världsledande, globalt företag inom trädgårds- och jordbruksindustrin och det fördjupade samarbetet med Prebona förväntas generera nya produkter och öppna nya affärsmöjligheter genom att använda Prebonas innovativa och miljövänliga teknik för specifika områden inom jordbruksindustrin.

  • Förutom den stora kommersiella potentialen med detta avtal ser jag avtalet med Syngenta Seeds som ännu en validering av potentialen i Prebonas teknikplattform, CompoTech. Med Syngenta som partner är vi nu en del av de företag som kommer att kunna erbjuda hållbara lösningar till jordbrukare, odlare och konsumenter runt om i världen, säger Patrik Bernstein, VD Prebona.
  • Inom Syngenta Seeds söker vi kontinuerligt efter ny teknik som kan hjälpa oss att bidra till bättre och mer hållbara lösningar för våra kunder. Vi är glada över att ha detta samarbete med Prebona som kan erbjuda stora fördelar och innovation för våra kunder, men också för de båda deltagande företagen, säger Michael Kester, VD för Syngenta Flowers (del av Syngenta Seeds).
    ​​​​​​​
Prebonas aktie steg 7% under veckan och är upp 86% hittills i år.