Två framsteg under veckan

Under veckan presenterade OptiFreeze två positiva nyheter via pressmeddelanden

16:e juni: 
OptiFreeze har skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med den svenska blomstergrossistfirman deTulp. Avtalet innebär att deTulp kommer att få testköra och utvärdera Optifreeze nya anläggning för behandling av rosor i industriell skala.
Anläggningen är i slutfasen av sin utveckling och kommer att vara klar under sommaren för att kunna installeras hos deTulp och till en början hanteras av OptiFreeze personal.
Efter testfasen kommer deTulp erbjudas möjligheten att skriva fortsatt avtal och behålla anläggningen.
OptiFreeze har i tester lyckats förlänga hållbarheten på rosor med 5-7 dygn i rumstemperatur vilket innebär ungefär fördubblad livslängd för konsumenten.

18:e juni:
Under vintern genomfördes tester på rotfrukter i Tyskland hos kunden Steinicke som är verksamma inom torkning av grönsaker och kryddor. Testerna visade bra utfall och kunden önskar nu genomföra tester under sommaren även på kryddor för att förhoppningsvis få positiva resultat i industriell skala även där och därmed kunna behandla en stor del av sin produktion.
Avtal har tecknats idag och testerna kommer att genomföras under Q3 och kunden bidrar med ca 260 000 kr för att täcka kostnader.

  • OptiDry är ett spännande område där vi bland annat ser stora miljömässiga fördelar genom minskad energiåtgång vid torkning, dessa tester är ytterligare ett steg närmare kommersiellt läge, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB
     
OptiFreeze som gått starkt senaste månaden trots en nyemission föll tillbaka 6% under veckan men är upp 20% i år och 65% på 12 månader.