Kvartalsrapporten överträffade förväntningarna 

Nobina fortsätter ha en negativ påverkan på såväl omsättning som resultat av föregående års omfattande kontraktsmigrering om ca 1 100 bussar. Utöver detta har också lönsamheten i incitamentsavtalen påverkats negativt då resandevolymen, på grund av covid-19, minskat med ca 50 procent. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 509 MSEK (2 749), en minskning med 8,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav –8,1 procent avser organisk tillväxt och –0,6 procent avser valutaeffekter.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 21 MSEK (76), och resultatet per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,87) före utspädning.
Rapporten inklusive utsikterna om kommande kvartal togs emot positivt av marknaden.  Aktien steg 10% under veckan.