Förstudie med globalt batteriföretag

Ett världsomspännande sensor- och teknikföretag med verksamhet inom personfordon-, tunga fordon- och industrisektorn investerar cirka 50 000 dollar i en förstudie där Insplorions batterisensor kommer att testas i litiumjonbatteriers pouchceller. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förstudien kommer att fokusera på att undersöka hur Insplorions batterisensorteknologi NanoPlasmonic Sensing kan förbättra ett befintligt batterihanteringssystem (BMS) och skapa bättre mätningar av State-of-Charge (SoC) och State-of-Health (SoH) än vad som för närvarande är möjligt. BMS är den del i ett batteripaket som styr och sätter gränser för den totala prestandan i batteriets hälsa och säkerhet. 

  • Det är positivt att vi ser en industriell investering i att utröna hur vår batterisensor kan ge ett mervärde till deras befintliga batteristyrsystem. Det är ett naturligt steg i vår utveckling från pågående interna och EU-finansierade projekt och kan vara ett första steg i en lång och värdefull relation, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Insplorion har "glömts" lite i återhämtningen som skett för bolag relatared till energiomställningen och inför veckan noterat en rejäl nedgång under året. Under veckan skedde en uppgång med 37% men kursen är fortfarande ner 19% i år, dock upp hela 104% senaste 12 månaderna. Insplorion har patenterad teknologi med applikationer inom bl a batteri- och vätgasområdet.