Patentansökan avseende antiviral behandling

Prebona stärker upp sin patentportfölj med en internationell patentansökan (PCT-ansökan) för en antiviral substans. Patentansökan bygger på en Europeisk ansökan som lämnades in för ett år sedan. Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Prebonas utvecklingsarbete har återigen resulterat i en uppfinning som vi anser vara patenterbar och ha stor marknadspotential, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB.
Prebona har presenterat en rad positiva nyheter under våren och verkar vara på gång inom flera områden. Aktien har gått starkt totalt sett men fallit tillbaka från toppnoteringarna runt 9 kr. Börsvärdet uppgår till cirka 115 mkr.