Nobina in i portföljen

Nobina tas in i portföljen till dagens slutkurs 55,50 kr. Portföljen är hittills upp 83% sedan starten 190319 (OMX All-share Cap GI är +19% under samma period).

Nobina är en av aktierna som inte återhämtat sig från kursnivån innan Corona-dippen i mars. Aktien handlades stabilt över 70 kr i januari-februari och hade positionen som en stabil högutdelare. Bolaget valde liksom många andra att ställa in utdelningen men sannolikt återinförs den igen efter detta räkenskapsår. Kassaflödet är långsiktigt starkt, så även i senaste rapporten.

Vi ser flera positiva inslag och kurstriggers i den förväntade utvecklingen:

  • Kostnad för kontraktsmigrering sjunker kommande kvartal vilket bidrar till bättre marginaler.
  • Trafiken ökar successivt när Corona börjar klinga av. Viss chans att beställarna vill ha fler turer under hösten/vintern för att minimera trängsel. Långsiktigt stimuleras miljövänlig kollektivtrafik av politikerna. Kollektivtrafik är en viktig pusselbit i ett hållbart samhälle. 
  • Utdelning återupptas sannolikt och bilden av bolaget som en stabil högutdelare återkommer. Nobina är en typ av bolag som bör kunna få höga multiplar tack vare verksamhetens stabilitet och att den gynnas av den förväntade lågräntemiljön.
  • Trots Corona-chocken står bolaget stabilt finansiellt vilket gagnar möjligheter till såväl förvärv som utdelning.
  • Insynsköp har skett löpande under året, i huvudsak till kurser runt nuvarande nivå.


I den negativa vågskålen återfinns framför allt att bolaget inte varit tillräckligt framgångsrikt i de senaste stora upphandlingarna. Priskonkurrensen är tydlig. Detta måste bli bättre men å andra sidan ligger de senaste kontraktsförlusterna redan i dagens kursnivå så nästa avtal de vinner lär stötta kursen.

När Hållbara Aktier ger en köprekommendation som denna så tydliggörs huruvida teamet eller närstående har ett eget innehav. Så är fallet när det gäller Nobina. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter