Insplorion åter in i portföljen efter rekyl

Hållbaraaktier.se lyfte ur Insplorion för en månad sedan på kursnivån 34,80 kr efter en mycket stark kursuppgång. Efter rekylen så anser vi åter att det är dags att ta in aktien i portföljen. Det sker till fredagens slutkurs på 27,50 kr.

Vi har en långsiktigt positiv syn på bolaget:

Positivt: 

  • Hållbaraaktier.se bedömer att bolaget befinner sig i teknikutvecklingens framkant inom områden som ligger helt rätt i tiden, exempelvis batteristyrning , vätgassensorer och luftkvalitetsmätning. Effektiv batteristyrning och vätgas är mycket intressanta områden. Insplorions patenterade teknologi som kallas NanoPlasmonic Sensing (NPS) kan utvecklas till ytterligare områden och får anses beprövad då den har använts i forskningsinstrument en längre tid.
  • Bolaget har bra patent, en rad samarbeten med strategiska partners och nära koppling till forskningsvärlden sedan länge. Det gör bolagets samlade kraft väsentligt större än det intryck man får baserat på antal anställda.
  • Finansiell situation är stabil i det korta perspektivet och bolagets verksamhet är inte kapitalkrävande vilket bland annat bekräftades i senaste rapporten.
  • Även om försäljning av slutprodukten nog ligger två år fram på batterisidan kan det komma licensavtal innan dess. Skulle ett sådant komma så tydliggörs potentialen i tekniken och då kan en långsiktigt kraftig kursresa uppåt inledas. 
  • Bolaget prioriterar nu upp vätgasområdet där grundargruppen på Chalmers kontinuerligt förfinat tekniken. Samarbetet med PowerCell är positivt.
  • Aktien ligger i en långsiktigt uppåtgående trend med kurs över sitt SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) utan att ännu ha dragit iväg för mycket. Börsvärdet runt 270 mkr.

 
Negativt: 

  • Det är inte troligt att lanseringen av luftkvalitetssensorn snabbt kommer ge stora intäkter. Tillsammans med försäljning av mätinstrument så kan den emellertid skapa en stabil tillväxt som med höga bruttomarginaler skapar ett kassaflöde och möjliggör ytterligare breddning av verksamheten samt satsning på befintliga områden.
  • Framsteg (och nyhetsflöde) från batteri- och vätgasområdet är svåra att förutspå tidsmässigt.
  • Även om det verkar som att man ligger långt fram med sin teknologi så är det många andra aktörer som satsar rejäla summor inom dessa områden just nu. Hänger lilla Insplorion med?
  • Bolaget har har en hel del att bevisa vad gäller kommersialisering av den starka teknikbasen.

Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter.

Som vanligt; gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer.