Ekonomisk översikt
Nedan sammanställning ger en överblick av bolagens storlek och finansiella ställning vid den sista offentliggjorda rapporten per dagens datum 190318. För senaste rapport och övrig regulatorisk information hänvisas till respektive bolags hemsida.

Beloppen nedan är i mkr och avser 12-månadersvärden respektive balansvärden i senaste rapporten.

Översikt Hållbara Aktier
(mkr - helårsvärden alternativt balansvärden vid senaste offentliggjord rapport 190318)