Verksamhet:

ABB kategoriseras här som en Hållbar Aktie för att den ägs av minst en fond som är Svanen-märkt och dessutom har högsta möjliga hållbarhetsrating av Morningstar.

Bolaget är ett kraft- och automationsföretag med följande affärsområden

  • Power Products: Nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektricitet.
  • Power Systems: System och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt kraftanläggningar.
  • Discrete Automation and motion : Energieffektiva produkter för produktivitetsökning, som motorer, drivsystem, generatorer och industrirobotar.
  • Process Automation: Integrerade lösningar för styrning och optimering
  • Low Voltage Products: Produkter för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning