Analys av en kursvinnare

Absolent var en av kusrvinnarna under 12-månadersperioden 171130-181130 både bland Mid Cap och i branschen "Industri & Tjänster"

Om bolaget:
Absolent Group AB tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner såsom CNC- maskiner, härdar, pressgjutmaskiner mm. Företagets produkter säkerställer ren luft i verkstadslokaler och produktionsanläggningar.

Varför blev Absolent en kursvinnare under perioden?
Aktien tog fart i samband med rapporten i maj 2018 efter några år med sidledes rörelse på börsen. Rapporten uppvisade stark tillväxt både vad gäller försäljning, resultat och kassaflöde. Rapporten följdes av köprekommendationer som ytterligare bidrog till lyft. Bland annat pekade Affärsvärlden på att bolaget är ett ”höglönsamt tillväxtbolag med en urstark balansräkning med omkring 100 miljoner i nettokassa. Förutsättningarna för att fortsätta växa även via förvärv är således mycket goda, menade tidningen.” (AFV 180601). 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 12-månadersperioden andades optimism. Bland annat skrev bolaget att "Efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter på en hög nivå. Alla dotterbolagen har en positiv försäljningsutveckling. Koncernens goda utveckling vilar därför på en bred bas. En god konjunktur och ett fortsatt bibehållet starkt fokus på miljöfrämjande aktiviteter kännetecknar våra marknader. Detta skapar bra förutsättningar för en fortsatt långsiktig organisk tillväxt för branschen i stort och för vår koncern i synnerhet". Siffrorna i rapporten visade på stabil tillväxt men framför allt stark utveckling för kassaflödet (exklusive förvärv). Det senare viktigt för att skapa fortsatt utrymme för förvärv.

Såväl P/S, P/E som EBV/EBIT låg lägre än 3-årssnittet. Insideraktivitet och VD-innehav var positiva indikatorer. Absolent är en av många kursvinnare de senaste åren som uppvisat relativt hög tillväxt i kombination med höga bruttomarginaler.