Verksamhet:

Absolicon Solar Collector marknadsför solfångare mot kunder som i huvudsak processindustrier, ägare till större fastigheter och kommuner/stadsförvaltningar. Bolagets produkter eliminerar och reducerar användarens behov av olja, gas, kol och el för att värma eller kyla fastigheter. Bolagets teknik är grundad på tjugo år av forskning för att utvinna energi i olika former genom koncentrerade solfångare. Koncentratorer möjliggör minskade kostnader för tillverkning och installation samtidigt som systemet ger ett högt energiutbyte i form av solvärme, solel, solkyla, solhetta och solånga.

Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Bolaget marknadsför solfångaren, en komplett produktionslina och material till solfångare. Absolicon äger även 50% av bolaget Solar++ som levererar soldrivna kompletta processlösningar till industrin.