Lista med "hållbara" aktier


Hållbara Aktier listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår
här
 

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

Annons