Analys av en kursvinnare

Beijer Ref var en kursvinnare bland Large Cap och i branschen Industri & tjänster 171130 - 181130.
Även kursvinnare 3 & 5-årsperspektivet.

Om bolaget:
Beijer Ref är en grossist med produkter inom kyla och klimatreglering. Det internationella arbetet med att byta ut köldmedier till sådana med mindre miljöpåverkan har pågått i decennier. Ett ramverk av globala överenskommelser har antagits för att fasa ut de klimatpåverkande köldmedierna. Beijer Ref bedöms ligga i framkant för att möta dessa.

 

Varför blev Beijer Ref en kursvinnare under perioden?
Aktien har legat i en tydligt positiv trend de senaste åren. En trend som stärktes mellan sommaren 2017 och sommaren 2018. Och sedan ytterligare runt rapporten för första kvartalet 2018. Toppen nåddes strax efter Q2 2018 på kursen 201 kr. Båda dessa rapporter var mycket starka både vad gäller försäljningstillväxt och resultat. Varma somrar har bidragit till såväl efterfrågan som intresset för Beijer Ref som aktie. Stark tilltro till strategisk kombination av förvärv och organisk tillväxt samt geografisk bredd inklusive marknadsgenombrott i Kina. Den underliggande tillväxten drivs av flera
faktorer och verksamheten är förhållandevis konjunkturokänslig
bl a via en stor exponering mot livsmedelsindustrin. Ökat miljöfokus
och regleringar gör att många äldre kylanläggningar ersätts av Beijer
Refs moderna och mer miljövänliga alternativ.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför uppgångsperioden som analyseras här (1 år) andades optimism. VD sammanfattade med ”Vi ser överlag mycket positivt på framtiden med marknader som utvecklas i snabb takt med stigande efterfrågan på våra produkter. Vi har god kontroll över vår kostnadsbas och går in i det fjärde kvartalet med de bästa av förutsättningar”. Resultat och kassaflöde var starkt även om tillväxten just i denna rapport inte imponerade. Positivt insidermönster, VD:s aktieinnehav, kurstrend & stabilitet var andra positiva indikatorer.

Inför uppgångsperioden var bl a Affärsvärlden positiv där man 171102
indikerade en kurspotential på cirka 20% och skrev att ”Beijer Ref:s
p/e-tal på årets vinst är visserligen höga 28, men nya förvärv, tuffare
miljökrav och expansion utanför Europa sänker snabbt värderingen
under kommande år".