Verksamhet:

Fastighetsbolaget fokuserar på kommersiella fastigheter  (primärt kontor och logistik) i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum var ett av tio svenska företag och det enda svenska fastighetsbolag som inkluderas i prestigefyllda SAM Sustainability Yearbook 2019, där företag som presterar bäst inom hållbarhet varje år presenteras. Årets upplaga av årsboken fäster stor vikt vid det sociala välbefinnandet, något som Castellum aktivt arbetar för att förstärka. SAM har granskat cirka 2 700 företag i 60 industrier från hela världen under 2018.