Climeon

Verksamhet:
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeons teknik omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Teknologin är applicerbar  exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord på fartyg.