Verksamhet:
Colabitoil grundades 2013 med en vision att bidra till ett bättre samhälle genom att utveckla, producera och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Idag arbetar bolaget med HVO100, förnybar bensin och förnybart flygbränsle i Sverige.