Verksamhet:
Ecoclime Group marknadsför fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Verksamheten bygger på en patenterad teknik för klimatstyrning inomhus. Bolaget bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi och samtidigt skapa en bättre inomhuskomfort. Produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.