Etrion

Verksamhet:
Etrion Corporation är en oberoende producent av solkraft. Etrion fokuserar på att bygga, äga och driva solkraftverk. Majoriteten av solkraftverken ligger i Sydamerika och Asien. Etrion är noterat både i Toronto och Stockholm.