Eco Wave Power (EWPG)

Verksamhet:
Eco Wave Power är ett svenskt vågenergibolag grundat i Tel Aviv, Israel, 2011 som
har utvecklat en teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är idag det enda företaget som har en vågenergianläggning vilken är uppkopplad till ett nationellt elnät. Baserad på egenutvecklad teknik är Eco Wave Powers affärsidé att utveckla, sälja och leverera kraftverk samt att sälja egenproducerad grön elektricitet.

Bolaget börsintroducerades på First North den 18:e juli 2019.