Ferroamp

Verksamhet:
Ferroamp tillhandahåller en plattform för energi- och effektoptimering i fastigheter. Med sitt likspänningsnät som bas möjliggör bolaget introduktion av solpaneler, energilager och elbilsladdning till lägsta möjliga kostnad.