Garo

Verksamhet:
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen.  GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden.  Huvudkontoret finns i Gnosjö. Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Flera av produkterna bidrar indirekt till att minimera miljöpåverkan. Exempel på detta är
- Temperaturstyrda bilvärmaruttag; Skonar både bil och miljö eftersom motorn värms upp och minskar koldioxidutsläppen.
- Laddstolpar. Bolaget är med när infrastukturen för elfordon byggs ut.
- Styr- och mätsystemet G-MÄT; Ett styrsystem för att minska energiförbrukning i t ex bostäder.